Close

Haberler

5N1K GROUP HABERLERİ

Resim Galeri

Eğitim ve Danışmanlık

  • Tümü
  • Danışmanlık
  • E-Ticaret
  • Eğitim
  • Marka

29

Stratejik Plan

21

Performans Programı

16

Re-Organizasyon

2976

Eğitim 

Danışmanlarımız

Eğitimci ve Danışmanlarımız

Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

Performans Programı

Performans Esaslı Bütçe ve Performans Programı Hazırlama ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterile…

Toplam Kalite Yönetimi

Son yıllarda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramına karşı belirgin bir ilgi gözlenmektedir.  Dünyada TKY’nin ka…

Re-Organizasyon

Yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerin…

Analitik Bütçe

Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kam…

Stratejik Plan

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin iht…

İç Kontrol Eylem Planı

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlama İç Kontrol Sistemi Oluşturma ile ilgili , “kamu kurumunun mevcut&…