img
  • TÜRK BELEDİYE

    Çevre ve Ekolojik Proje Danışmanlığı
  • Takip Edin:

EKOSİSTEM DEĞERLENDİRME PROJE RAPORLARI
Orman Su İşleri Bakanlığı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
ÇED sürecinde proje alanı ve özelliklerine göre proje sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmasını talep etmektedir.

DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) tarafından, pekçok yatırım için istenilen bu çalışmalar özellikle

Rüzgar Enerji Santralleri (RES),

Güneş Enerji Santralleri (GES)

Madencilik Projeleri için; 'Ekosistem Değerlendirme Raporu'

Hidroelektrik Santralleri, HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin

Değerlendirme Raporu özel formatları geliştirmiştir.

Ekosistem Değerlendirme çalışmaları:

Proje alanı özelliklerine göre
konularında uzman ve alanında bilimsel yeterliliklere sahip akademisyenler tarafından

Alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri:
habitat tipleri,
hassaslık,
nadirlik ve koruma önceliği durumları tespit edilerek,
meteorolojik verilerin kullanılması,

yapılacak faaliyetten ekosistemin ve habitatın etkilenme durumları faaliyet öncesi ve sonrasına bağlı olarak değerlendirilir.

Arazi çalışmaları ile elde edilen bilgiler neticesinde flora ve fauna listeleri hazırlanır ve sistematik kurallara göre sunulur.

Ayrıca, alandaki faaliyetlerin flora ve faunaya olabilecek etkileri değerlendirilerek tedbirler ortaya konulur.