Close

Muhasebe Eğitimlerimiz

A. Muhasebe Sistemleri
B. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve Hesap Verme Sorumluluğu
C. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinin Mali Şeffaflığa Katkıları
D. Hesap Planı
I. Hesap Planının Tanıtımı
II. Hesap Planı Kalemlerinin Örneklerle Açıklanması
1.Aktif Hesaplar
2. Pasif Hesaplar
3. Faaliyet ve Bütçe Hesapları 4. Nazım Hesaplar
III. Hesap Planı Konusunda Ayrıntılı Örnekler
E. Dönem Sonu İşlemleri
F. Mali Tablolar Analizi ve Raporlama