Close

İhale ve Mali Hizmetler Eğitimlerimiz

MALİ FAALİYETLER EĞİTİMLERİ LİSTESİ
Değişen Mali Mevzuata Uyum Eğitimi
Döner Sermaye Eğitimi
Fiyat ve Maliyet Analizi Eğitimi
Gerçekleştirme Görevlisi (Tahakkuk Memuru) Eğitimi
Kalite(sizlik) Maliyetleri Eğitimi
Maliyet Analizi Eğitimi
Mühendislik Ekonomisi Eğitimi
Para Yönetimi/Finansal Piyasalar Eğitimi
Planlama Programlama ve Bütçeleme Sistemi Eğitimi

 

Proje Ömür Boyu Maliyet Analizi Eğitimi
Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi
Devlet Muhasebesi Eğitimi
Yaklaşık Maliyetin Tespiti Eğitimi
Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması, Kamu Zararı Takip ve Tahsil Faaliyetleri Eğitimi
Bütçeleme Sistemi Eğitimi
6098 Sayılı Borçlar Kanunu Eğitimi

ÇEVRE EĞİTİMLERİ LİSTESİ
B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Eğitimi
B-2 Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Eğitimi
C-2 Çevre Eylem Planlarının Hazırlanması Eğitimi

İNŞAAT UYGULAMALARI EĞİTİMLERİ LİSTESİ
İnşaat Projesi ve Yapı Denetimi Eğitimi
İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Konularında Sayıştay Denetlemeleri Eğitimi
Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimi
Teknik Bilirkişilik Eğitimi
Taşınmaz Yönetimi ve Değerlendirmesi Eğitimi

İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
İhale Mevzuatı Ortak hükümler
Hizmet Alım ihalelleri ve Hizmet Kabul işleri Eğitimi
Mal Alım ihalelleri Eğitimi ve Mal kabul işlemleri Eğitimi
Yapım İşleri ve Yapım İşleri Kabul Eğitimi
Doğrudan temin İhaleleleri Eğitimi