Close

Faaliyet Raporu Eğitimlerimiz

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.
Eğitim süresinde katılımcılara faaliyet raporlarının içerikleri, önemi ve raporlama zamanları konusunda bilgi verilerek uygulamalı açıklamalar yapılır.

onu başlıkları;
– Faaliyet raporunun şekli ve kasamı,
– Faaliyet raporunun hazırlanma süreci ve sunulması,
– Bütçe sürecinde birim ve idare faaliyet raporları,
– Faaliyet raporu yönetmeliğine göre raporda olması gereken hususlar,
– Raporlama usulleri, raporlama zamanları,
– Faaliyet raporlarının değerlendirilmesi ve vesayet mercilerine gönderilmesi.