img
  • TÜRK BELEDİYE

    Çevre ve Ekolojik Proje Danışmanlığı
  • Takip Edin:

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJELERİÜlkemizde, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla gerekli mevzuatlar geliştirilmiş ve bir takım uluslararası sözleşmelere taraf olunmuştur.

Ulusal Mevzuatımız, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve izleme Projesi” kapsamında Orman ve Su İşleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar) Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlüklerinde Biyolojik Çeşitliliğin Envanteri ve izlenmesi projeleri yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye genelinde bir kısım illerde biyolojik çeşitlilik çalışmaları devam etmekte olup bazıları tamamlanma aşamasına gelmiştir.