Close

Siber Güvenlik

Sanal dünya bireylerin günlük yaşamlarında giderek daha fazla yer ediniyor.

Gerek kamu, gerekse özel sektörde yönetimsel, operasyonel, finansal vb. süreçler hızla sanal aleme kayıyor.

‘Siber uzay’ olarak adlandırılan bu yeni alan ülkelerin savunma konseptlerinin dışında, savunmasız kalmış durumda.

YTV, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği ve siber dünyanın etki alanının giderek büyüdüğü günümüzde, bu genişlemenin getirdiği tehdit, zafiyet ve risklere karşı savunma teknolojilerine olan ihtiyacın yadsınamaz olduğunu öngörmektedir.

Firmamız, gerek özel sektörün ihtiyacı olan siber güvenlik teknolojilerine, gerekse de ülkemizin kritik altyapılarını koruyacak siber savunma teknolojilerine yatırım yapmaktadır.